MỨC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

Nộp chậm tờ khai thuế môn bài bị phạt bao nhiêu?

Quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT­BTC và Thông tư 156/2013/TT­BTC.

1) Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài ­ Theo Thông tư 166/2013/TT­BTC của Bộ tài chính:  

PHAT MON BAI

2)   Mức phạt nộp chậm tiền thuế môn bài: ­

Theo Công văn Số 8355/BTC­TCT và Thông tư 156/2013/TT­BTC của Bộ tài chính;

CTH PHAT

VD: Tiền thuế môn bài phải nộp là 1.000.000 vnđ, hạn nộp đúng là ngày 30/01, nhưng kế toán quên không nộp tiền và xác định số ngày chậm nộp là 95 ngày. Số tiền phạt nộp chậm tiền thuế môn bài được tính như sau:

Số tiền phạt nộp chậm = ( 1.000.000 x 0,05% x 90 ) + ( 1.000.000 x 0,07% x 5) = 45.000 + 3.500 = 48.500 vnđ

Chú ý: Từ ngày 1/1/2015 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế ­ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội: ­ Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

HUONG DAN CACH LAP GIAY NOP TIEN DIEN TU

HUONG DAN CACH KE KHAI THUE MON BÀI TREN PHAN MEM MOI NHAT

CAC BAC THUE MON BAI MOI NHAT

 

Bình luận facebook
MỨC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
Bình chọn bài viết

Chúng tôi là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại TPHCM. Luôn hỗ trợ các chủ doanh nghiệp về giấy phép kinh doanh, kế toán, quyết toán thuế, hoàn thuế. Bạn hoàn toàn yên tâm chúng tôi là bạn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển vững bền.

Related Posts