HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ MÔN BÀI MỚI NHẤT

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2016

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2016 theo Thông tư số 156/2013/TTBTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính mới nhất hiện nay: Theo điều 17 Thông tư 156/2013/TT­BTC quy định về kê khai thuế môn bài năm 2016 cụ thể như sau:

  1. Bậc thuế môn bài phải nộp:                                                                                                                                      a) Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh: 

1''        b) Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh:

2''

 Chú ý: Mức thuế môn bài phải nộp đối với DN căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. ­

Nếu DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm ­

DN thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.

  1. Hồ sơ kê khai thuế môn bài: ­

Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT­BTC).

 mẫu tờ khai thuế môn bài :

3''

Mẫu giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu C1-02/NS ( theo TT119/2014/TT-BTC)

  1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế: ­

Chậm nhật là ngày cuối cùng của tháng của tháng bắt đầu hoạt động SXKD. ­

Người nộp thuế mới thành lập nhưng chưa hoạt động SXKD: Chậm nhất là trong 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  1. Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài: ­                                                                                                                 a) Đối với DN đang hoạt động kinh doanh nếu trong năm không có thay đổi các yếu tố làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:

+ Thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài mà chỉ cần viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.                                   ­ b)  Đối với DN trong năm có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:

+ Thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài MẪU 01/MBAI, chậm nhất là ngày 31/12 của năm. ­                                                            c) Đối với DN có đơn vị trực thuộc như: Chi nhánh, cửa hàng…

+ Nếu ở cùng tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN.

+ Nếu ở khác tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc. ­

* Trường hợp Người nộp thuế không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác…

+ Thì nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

Chúc các bạn thành công !

Bình luận facebook
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ MÔN BÀI MỚI NHẤT
Bình chọn bài viết

Chúng tôi là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại TPHCM. Luôn hỗ trợ các chủ doanh nghiệp về giấy phép kinh doanh, kế toán, quyết toán thuế, hoàn thuế. Bạn hoàn toàn yên tâm chúng tôi là bạn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển vững bền.

Related Posts