Quy Định Về Thanh Toán Qua Ngân Hàng Mới Nhất

DN bạn phát sinh giao dịch thanh toán vào tài khoản bên bán không đăng ký với cơ quan thuế , vậy DN bạn có được khấu trừ thuế đầu vào không?

Trả lời:

1. Quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng áp dụng trước ngày 25/12/2016.

Theo khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013 quy định về chứng từ ngân hàng như sau:ngan hang

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Theo quy định trên, chứng từ thanh toán qua ngân hàng chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của người mua sang tài khoản của bên bán, phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

2. Quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng áp dụng kể từ ngày 25/12/2016.

Thông tư 173/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/10/2016 sửa đổi bổ sung Thông tư 219/2013 quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng như sau:

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).

Kết luận quy định thanh toán qua ngân hàng kể từ ngày 25/12/2016 được quy định như sau:

  • Thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán
  • Tài khoản thanh toán của bên mua và bên bán, không bắt buộc phải đăng ký với cơ quan thuế

Bình luận facebook
Quy Định Về Thanh Toán Qua Ngân Hàng Mới Nhất
2 (40%) 1 vote

Có thể bạn quan tâm?

dich vu ke toan quan 8

Dịch vụ kế toán Quận Tân Bình

Dịch vụ kế toán trọn gói quận tân bình với kinh nghiệm về thuế, giúp sổ sách bạn minh bạch, rõ ràng. Am hiểu về quyết toán thuế chúng tôi luôn hướng d...

Leave A Reply