HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN, TIỀN NƯỚC MANG TÊN CHỦ NHÀ CÓ ĐƯỢC XEM CHI PHÍ HỢP LÝ KHÔNG?

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà có đưa vào chi phí không?
Công ty thường thuê nhà làm trụ sở làm việc nhưng thường quên mất rằng chi phí tiền điện, nước với hóa đơn của chủ nhà thì sẽ đưa vào chi phí thế nào?

1. Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí không?
Theo khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định: Các khoản chi phí không được trừ gồm:

“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:
 

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”
 

Để đưa những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty vào chi phí khi tính thuế TNDN thì cần:

– Lập bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN
– Lập phiếu chi tiền điện, nước…(hóa đơn thanh toán)
– Hợp đồng thuê nhà.

Cách hạch toán:
– Các bạn hạch toán tiền thuế và giá trị dịch vụ vào luôn chi phí.

2. Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên Công ty có được khấu trừ không?

Theo khoản 15 điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC Quy định: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“15. DN không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:
– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”

Vậy:

Những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà mang tên chủ nhà thì KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Chú ý:
Năm 2015 trên HTKK đã bỏ dòng số 2: Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ của PL 01-2/GTGT bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào ( trước đây có )

Tóm lại: Những hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà không mang tên công ty thì được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN nhưng không được khấu trừ thuế GTGT.

Bình luận facebook
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm?

dich vu ke toan quan 8

Dịch vụ kế toán Quận Tân Bình

Dịch vụ kế toán trọn gói quận tân bình với kinh nghiệm về thuế, giúp sổ sách bạn minh bạch, rõ ràng. Am hiểu về quyết toán thuế chúng tôi luôn hướng d...

Leave A Reply