ĐỐI TƯỢNG ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2015 ?

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Chuẩn bị cho mùa quyết toán, các doanh nghiệp nhanh tay rà soát lại lao động trong đơn vị mình, xem những cá nhân nào được ủy quyền quyết toán nhé, Tân thuế việt chia sẽ các bạn kiến thức sau :

1. Quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16, Khoản 2 Điểm a.4 quy định những cá nhân được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế là những đối tượng sau

a.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác và thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất hướng dẫn tại tiết a.3, khoản này.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.”

2. Quy định ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 24, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.4) Uỷ quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.”

Căn cứ quy định trên, những trường hợp cá nhân được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm:

2.1 Những cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với những điều kiện sau

  • Thực tế đang làm việc tại DN vào thời điểm uỷ quyền quyết toán; kể cả trường hợp không làm đủ 12 tháng trong năm
  • Nếu đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

2.2 Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới

Trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, nếu : Nộp lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Lưu ý:

Từ năm 2015, thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê tài sản, từ kinh doanh của cá nhân được tách ra khỏi thu nhập từ tiền lương tiền công khi quyết toán.

Bình luận facebook
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm?

dich vu ke toan quan 8

Dịch vụ kế toán Quận Tân Bình

Dịch vụ kế toán trọn gói quận tân bình với kinh nghiệm về thuế, giúp sổ sách bạn minh bạch, rõ ràng. Am hiểu về quyết toán thuế chúng tôi luôn hướng d...

Leave A Reply