Danh sách địa chỉ và điện thoại các chi cục thuế tại TPHCM

Tổng hợp danh sách địa chỉ và điện thoại các chi cục thuế tại TPHCM. Chúng tôi mong muốn đem đến thông tin này hữu ích đến cho bạn.

Chi Cục Thuế Quận 1

Địa chỉ: 115 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028 3843 5481

Đặng Khắc PhúcChi cục Trưởng38435485 38435485
Phạm Thị Minh TuyếtPhó Chi cục trưởng38435484
Phan Văn DũngPhó Chi cục trưởng35265109 35265109
Hồ Thị Hương ThủyPhó Chi cục trưởng38465437
Nguyễn Thị Bích ThủyPhó Chi cục trưởng35024858
Đội trước bạ & thu khác35265104
Đội Tuyên truyền hỗ trợ38466405
38481667
38481668
Đội HC-NS-TV-AC38465625 38465625
Đội QLN-CCN62906003
Đội KK-KTT& TH38466403
38465417
Đội Kiểm tra Nội bộ38435482
Đội Kiểm tra thuế 162906002
Đội Kiểm tra thuế 238435483 38435483
Đội Kiểm tra thuế 338481665 38481665
Đội Kiểm tra thuế 438481625 38481625
Đội Kiểm tra thuế 535265107 35265107
Đội Kiểm tra thuế 638466406 38466406
Đội Kiểm tra thuế 735265105 35265105
Đội thuế Phường
Nguyễn Thái Bình
62910833
Đội thuế Phường Bến
Nghé
38468065
Đội thuế Phường Bến
Thành
38435481
Đội thuế chợ Bến Thành62910834
Đội thuế Phường ĐaKao35265103
Đội thuế Phường Tân
Định
35265108
Đội thuế LP Cầu ông
Lãnh –
Cầu Kho – Cô Giang
38465330
Đội thuế Phường Phạm
Ngũ Lão
38466404
Đội thuế P.Nguyễn Cư
Trinh
35265110

 

Chi Cục Thuế Quận 2

Địa chỉ: Liên tỉnh lộ 25B, Khu Hành chính, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

– Điện thoại:  028.37423446

Lâm Thái BìnhChi Cục Trưởng37423432
Nguyễn Trọng DụngPhó Chi Cục trưởng37423439
Đỗ Thị TuyếnPhó Chi Cục trưởng37423436
Lê Văn ThạchPhó Chi Cục trưởng37423448
Đội HC-NS-TV-AC

Bộ phận Ấn chỉ

37423446

37423443

37423440
Đội Tổng hợp –

Nghiệp vụ – Dự toán

37423438
Đội Kê Khai -KTT & Tin

học

3742N3g4o42

37423435

Đội Kiểm tra nội bộ37423437
Đội Tuyên truyền – Hỗ

trợ NTT

37423431

37423486

Đội Quản lý thuế TNCN37425211
Đội thuế Liên phường37423488
Đội Kiểm tra thuế số 137423485
Đội Kiểm tra thuế số 237423441
Đội thu LPTB và thu khác37423487

37423433

Đội Quản lý nợ và

cưỡng chế nợ thuế

37423483

Chi Cục Thuế Quận 3

Địa chỉ: 152-154 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM – Điện thoại:  028.37423446

Phạm Thị HaiChi cục trưởng39344396
Phạm Văn BêPhó Chi cục trưởng22137294
Nguyễn Đức ƠnPhó Chi cục trưởng22137245
Phạm Lê KhươngPhó Chi cục trưởng22137584
Nguyễn Đức HoàPhó Chi cục trưởng22137243
Đội HC-NS-QT-TV-ACTổng đài39349001

39349002

38249636
Đội TTHT39349391

39349392

Đội QLN-CCN thuế22137208
Đội KK-KTT &TH
Đội Kiểm tra thuế số 1
Đội Kiểm tra thuế số 222137594
Đội Kiểm tra thuế số 339349390
Đội Kiểm tra nội bộ
Đội thuế Liên phường 1
Đội thuế Liên phường 2
Đội LPTB và Thu khác22137594
Đội Nghiệp vụ dự toán
Bộ phận thuế TNCN39349390 
Bộ phận TCCB  
Bộ phận kế toán tài vụ2213720839349398
Bộ phận Ấn chỉ  

Chi Cục Thuế Quận 4

Địa chỉ: Hẻm 42 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3825 4568

Phạm Đức Thuận

Phó Chi cục Trưởng39400026
Phạm Thị Thanh PhượngPhó Chi cục trưởng38268313
Đồng Văn NghĩaPhó Chi cục trưởng39400026
Lê Thanh HảiPhó Chi cục Trưởng39301483
Đội Kiểm tra thuế số 138254565
Đội Kiểm tra thuế số 238254568
Đội Nghiệp vụ – Dự toán39432027
Đội HC-NS-QT-TV-AC3943352438268310
Đội KK-KTT& TH38268312
Đội trước bạ & thu khác38268311
Đội thuế Liên Phường

chợ

38254566
Đội QLN-CCN39434706
Đội Tuyên truyền hỗ trợ39432026
Bộ phận Ấn chỉ39433523
Điểm thu Kho bạc39433525
Đội Bảo vệ

39433522

Chi Cục Thuế Quận 5

Địa chỉ: 262 Trần Phú, District 5, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh – Điện thoại: (028) 39.241.340

Nguyễn Thị LanChi cục Trưởng35089434
Đặng Quang VinhPhó Chi Cục trưởng35089435
Cao Thanh HảiPhó Chi Cục trưởng35089438
Nguyễn Thị Bích HạnhPhó Chi Cục trưởng35089436
Lê Thị CúcPhó Chi Cục trưởng35089437
ĐT đường dây nóng0903921838
Đội Tuyên truyền hỗ trợ39235611-232

39241340

Đội .KK-KTT & TH39235611-224

39235225

Đội Kiểm tra Nội bộ39235611-239
Đội QLN – CCN39235611-234
Đội LPTB – Thu Khác39235611-204
Đội Nghiệp vụ – Dự toán39235611-221
Đội thuế TNCN39235611-237
Đội HC-NS-QT-TV-AC39235611-20039242684
Đội Kiểm tra thuế số 139235611-219
Đội Kiểm tra thuế số 239235611-213
Đội Kiểm tra thuế số 339235611-236
Đội kiểm tra thuế số 439235611-202
Đội thuế LP 1,2,3,439560922
Đội thuế LP 5,6,10,1338547836
Đội thuế LP 11,12,1539550856
Đội thuế LP 7,8,9,An Đông

 

39351304
Đội thuế LP 14, Đồng Khánh

 

38593236

Chi Cục Thuế Quận 6

Địa chỉ: 683 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh – Điện thoại:  028.3969.7716

Hồ Anh Lâm

Chi cục Trưởng39691709
Phạm Hoàng KhanhPhó Chi Cục trưởng39695488
Đinh Thị NgọcPhó Chi Cục trưởng39609459
Trần Minh ĐứcPhó Chi Cục trưởng
Đội HC-NS-QT-TV-AC3969771539697715
Đội Tuyên truyền hỗ trợ3969771639697716
Đội KK-KTT& TH3969436939694369
Đội Kiểm tra thuế 13960981239609812
Đội Kiểm tra thuế 23969796839697968
Đội Kiểm tra thuế 33960981239609812
Đội Kiểm tra Nội bộ3969797039697970
Đội QLN – CCN3960981139609811
Đội thu LPTB & thu khác39693072
Đội Nghiệp vụ – Dự toán39695489
Đội thuế LP 1, 239609815
Đội thuế LP 3, 4, 7, 839609813
Đội thuế LP 5, 6, 939695487
Đội thuế LP 10, 11 39694370
Đội thuế LP 12, 13, 1439694368
Đội thuế chợ Bình Tây39521804
Đội thuế TNCN39694368

Chi Cục Thuế Quận 7

Địa chỉ: 350 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh – Điện thoại:  028.3872.8757

Phạm Trí DũngChi Cục Trưởng38722269
Đào Thị Tuyết HồngPhó Chi Cục trưởng38722116
Nguyễn Thị Ngọc TrangPhó Chi Cục trưởng22131550
Bùi Quang TrungPhó Chi Cục trưởng

Đội KK-KTT& TH38722115
Đội Tuyên truyền hỗ trợ37720473

22131556

Đội HC-NS- QT-TV-AC3872024238720242
Đội trước bạ & thu khác38728757
Đội Kiểm tra nội bộ38722117
Đội Kiểm tra thuế số 122131558
Đội Kiểm tra thuế số 238728758

22131555

Đội thuế Thu nhập Cá

nhân

38725156
Đội Nghiệp vụ – Dự toán22131557
Đội QLN-CCN22131553
 

Đội thuế Liên phường

 

22131551

22131552

Phòng Lưu trữ hồ sơ22131554
Điểm thu Kho bạc38727905

Chi Cục Thuế Quận 8

Địa chỉ: 1079 Đường Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh – Điện thoại:  028 3850 1032

Vũ Văn HoàngChi Cục Trưởng38504791
Mai Thành TaoPhó Chi Cục Trưởng38503470
Phan Thái NguyệtPhó Chi Cục Trưởng38503536
Đội HC-NS-QT-TV-AC3850103239816460
Bộ phận Ấn Chỉ39810439 
Đội Kiểm tra thuế 13981268639813386
Đội QLN-CCN39812686 
Đội Kiểm tra thuế 2,3,

Nghiệp vụ – Dự toán

39815343 
Đội Thu trước bạ & thu

khác

39810515 
Đội KK-KTT& TH38568501 
Đội Tuyên truyền hỗ trợ38503471

39820826

 
Đội Kiểm tra thuế 4 và

Liên Phường 1,2

38504575 

Chi Cục Thuế Quận 9

Địa chỉ:  25 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh – Điện thoại:  (028) 39.682.769

Đỗ Văn DũngChi Cục Trưởng38973350
Nguyễn Thị Thu VânPhó Chi Cục Trưởng38973352
Nguyễn Thị Thanh HoaPhó Chi Cục Trưởng38973351
Trần Ngọc LinhPhó Chi Cục Trưởng
Đội trước bạ & thu khác37305611
Đội KK-KTT& TH38973354
Đội HC-NS-QT-TV-AC38973353
Đội Tuyên truyền hỗ trợ3730833737308377
Đội Nghiệp vụ – Dự toán39682769
Đội Kiểm tra thuế số 13736088137305607
Đội Kiểm tra thuế số 237305609
Đội Kiểm tra thuế số 339682766
Đội thuế Liên Phường37305610
Đội thuế TNCN37309078
Đội Kiểm tra Nội bộ39682766
Đội QLN-CCN37305608

Chi Cục Thuế Quận 10

Địa chỉ: 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3864 1161

Nguyễn Mạnh KhôiChi Cục Trưởng38637658
Nguyễn Anh Tài

Phó Chi Cục Trưởng

38641213
Nguyễn Thị CúcPhó Chi Cục Trưởng38641214
Trần Thị Kim ĐịnhPhó Chi Cục Trưởng38656692
 

 

Đội HC-NS-QT-TV-AC

38658421

38635873

35015463

35015462

35015460

Đội Nghiệp vụ Dự toán38669894
Đội Tuyên truyền hỗ trợ3866280138661032
Đội KK-KTT& TH38656694

35015458

Đội QLN-CCN38669895
Đội KTNB38662179
Đội trước bạ & Thu Khác38641160
Đội Kiểm tra thuế 135015450
Đội Kiểm tra thuế 23864476438644764
Đội Kiểm tra thuế 335015448
Đội Kiểm tra thuế 438641161
Đội thuế TNCN38645797
Đội thuế LP 135015451
Đội thuế LP 235015430
Đội thuế LP 335015457

Chi Cục Thuế Quận 11

Địa chỉ:270, Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh – Điện thoại:  028 3963 0588

Lã Thị Xuân Lan

Chi cục Trưởng39637438
Lâm Hoàng OanhPhó Chi Cục trưởng39630591
Hoàng Việt CườngPhó Chi Cục trưởng39630824
Nguyễn Thị Hồng VânPhó Chi Cục trưởng39630587
Đội HC-NS-QT-TV-AC39630585

39630827

39635385
 

Đội Nghiệp vụ & Dự toán

– TTHT

39630825

39630584

39630588

39635386

Đội KK-KTT& TH39630590

39631052

Đội Kiểm tra thuế số 139630586

39636798

39637440
 

Đội Kiểm tra thuế số 2

3963N0g8o22

39635384

39636591

39637439
Đội Kiểm tra thuế số 33963638439636867
Đội Kiểm tra thuế số 439636592

39636866

Đội Kiểm tra Nội bộ3963082639630589
Đội QLN-CCN39630820
Đội trước bạ & thu khác39631051
Đội thuế Liên phường 1-3-

5-10 -14 -Chợ Bình Thới

 

39630823

Đội thuế LP 2 – 8 – 9 –16 –

Chợ Lãnh Binh Thăng

 

39630821

Đội thuế LP 4 – 6 – 12 –13

Chợ Thiếc – chợ Phú Thọ

 

 

39630828

Đội thuế LP 7-11 -15 –

Chợ Chim Xanh

39630819
Đội thuế TNCN39637021

Chi Cục Thuế Quận 12

Địa chỉ:282A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh – Điện thoại:  028 3891 7478

Nguyễn Minh QuangChi Cục Trưởng38916818
Đỗ Thị Xuân MaiPhó Chi Cục trưởng38916816
Nguyễn Mạnh HoanPhó Chi Cục trưởng38916817
Nguyễn Văn BaPhó Chi Cục trưởng38916815
Đội HC-NS-QT-TV-AC3891747837155734
Đội Kiểm tra thuế 1

(Bộ phận kiểm tra nội bộ)

38917477

37153146

Đội Kiểm tra thuế 238916813
Đội QLN-CCN38916814
Đội KK-KTT & TH38917432
Đội Tuyên truyền hỗ trợ

(Bộ phận trả lời chính sách)

38916812

38917431

Đội thu LPTB & thu khác37155735
Đội Nghiệp vụ dự toán38916819
Đội thuế TNCN38196820
Đội thuế LP Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành37157497

38837830

37171442

37170193

Đội thuế LP Đông Hưng Thuận

Tân Thới Nhất, Tân Hưng

Thuận

37151792

38833819

35376435

Đội thuế LP Thạnh Lộc, Thạnh Xuân A, An Phú Đông, Thới An

38919296

37165094

37195680

37170195

Chi Cục Thuế Quận GÒ VẤP

Địa chỉ: 308 Đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3894 4963

Lâm Hồng Thúy Nga

Chi Cục Trưởng38944676 
Phạm Tuấn AnhPhó Chi Cục Trưởng39891713 
Hoàng Kim NghĩaPhó Chi Cục Trưởng39894432 
Trần Việt Thắng

Phó Chi cục Trưởng

39897072 
Nguyễn Mạnh TrungPhó Chi cục Trưởng36016873 
 

Đội HC-NS-QT-TV-AC

39896434

39897404

38944090

 

38944090

Đội trước bạ nhà đất –

PLP

39891389 
Đội Tuyên truyền hỗ trợ39894436

39894437

39897410
Đội Nghiệp vụ -Dự toán39897366 
Đội QLN-CCN39897365 
Đội KK-KTT& TH38944677

38955937

 
Đội Kiểm tra thuế số 13989443439897406
Đội Kiểm tra thuế số 238944963

38941901

39897409
Đội Kiểm tra thuế số 33989643539897405
Đội Kiểm tra thuế số 43989736439897407
Đội Kiểm tra Nội bộ3989443539897408
Đội thuế Liên phường 139856671 
Đội thuế Liên phường 238951289 
Đội thuế Liên Phường 339966937 
Đội Quản lý thuế thu

nhập cá nhân

22167314 

Chi Cục Thuế Quận TÂN BÌNH

Địa chỉ: 450 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3810 2090

Chi Cục Thuế Quận PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 145/9 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3844 2182

Nguyễn Văn DũngChi Cục Trưởng38475891 
Nguyễn Ngọc Thu

Phó Chi Cục Trưởng

38475890 
Trương Thị Lệ HằngPhó Chi Cục Trưởng38475892 
Cao Văn TỵPhó Chi Cục Trưởng38446157 
Nguyễn Văn LinhPhó Chi Cục Trưởng  
Đội HC-NS-QT-TV-AC38445658

39976711

39972743
Đội Kiểm tra Nội bộ38442182 
Đội Kiểm tra thuế 138446162 
Đội Kiểm tra thuế 23997435538446155
Đội Kiểm tra thuế 33997116238446149
Đội Kiểm tra thuế 43846308338446129
Đội quản lý Liên Phường 1, 2, 3,

4, 5, 7, 9,Chợ Nguyễn

Đình Chiểu

 

38463082

 
Đội quản lý Liên phường 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

17, Chợ Trần Hữu Trang,

Chợ Phú Nhuận

 

38475071

 
Đội KK-KTT& TH3845419938445626
Đội Tuyên truyền hỗ trợ3997116338446124
Đội thu LPTB & thu khác39974329 
Đội QLN-CCN38445112 
Nguyễn NgàChi Cục trưởng3810209738120100
Lê Phú TuyếnPhó Chi Cục trưởng38102094 
Lê Thị HồngPhó Chi Cục trưởng38102095 
Trần Thị Thu HàPhó Chi Cục trưởng22475444 
Trần Quang SanhPhó Chi Cục trưởng38102096 
 

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

38109989

38126816

38105554

 
 

Đội HC-NS-TV

38102090

38120100

22475773

 
Đội Quản lý ấn chỉ38125316 
Đội trước bạ và thu khác38121936 
Đội QLN-CCN22183838 
Đội thuế TNCN22178855 
Đội KTNB38102091

38125197

 
Đội KK-KTT& TH38102093

38425193

 
Đội Nghiệp vụ dự toán38425197 
Đội Kiểm tra thuế số 138102098

38125198

 
Đội kiểm tra thuế số 238125196 
Đội Kiểm tra thuế số 338425205

22192279

 
Đội Kiểm tra thuế số 438102092

38425191

 
Đội Kiểm tra thuế số 5

 

38425203 
Đội Kiểm tra thuế số 638425201

38425190

 

Chi Cục Thuế Quận THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 16 Đường số 6, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh – Điện thoại:  028 3722 0718

Lê Văn ThanhChi Cục Trưởng38961591
Lê Thanh HùngPhó Chi cục Trưởng38960488
Nguyễn Thị Quỳnh DungPhó Chi cục Trưởng38966237
Lê Thanh BìnhPhó Chi cục Trưởng37225573
Đội KK-KTT-TH38972150

37225740

Đội Kiểm tra thuế 137220718

37220716

Đội Kiểm tra thuế 238963771

37225301

Đội Kiểm tra thuế 337220717

37225695

Đội Kiểm tra thuế 438978201
Tổ chức Thi đua37225302
Đội Trước bạ & thu khác37225571

37225300

Tài vụ – Ấn chỉ38978203
 

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

37225696

38978202

38972494

Đội QLN-CCN37220715
Đội Hành chính3896282538962825
Đội Nghiệp vụ – Dự toán37225574
Đội thuế Thu nhập Cá

nhân

37225798
Bộ phận UNT phường38960586

38966679

Chi Cục Thuế Quận BÌNH THẠNH

Địa chỉ: 368 Bạch Đằng, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3551 0304

Trần Văn ĐứcChi Cục Trưởng22439284
Nguyễn Thị Ngọc ThúyPhó Chi Cục Trưởng22439283
Phan TámPhó Chi Cục Trưởng22439285
Trương Ngọc HiệpPhó Chi Cục Trưởng
Đội Kiểm tra Nội bộ38030003
Đội Kiểm tra thuế số 135510181
Đội Kiểm tra thuế số 238417629
Đội Kiểm tra thuế số 335108119
Đội Kiểm tra thuế số 438412349
Đội trước bạ & Thu Khác35513572
Đội Nghiệp vụ & dự toán22439286
Đội QLN-CCN22439286
Đội KK-KTT-KTT & TH38434314
Đội Tuyên truyền hỗ trợ35510304
Đội HC-NS-QT-TV-AC3510993738412370
Đội thuế TNCN22439287
Đội thuế Liên phường 138434313
Đội thuế Liên phường 222439282
Đội thuế Liên phường 322439281
Đội thuế chợ Bà Chiểu38433144
Bộ phận một cửa35108118

Chi Cục Thuế Quận BÌNH TÂN

Địa chỉ: 528 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3752 4943

Lương Thị DuyênChi Cục Trưởng38765492 
Phan Văn GiàuPhó Chi Cục trưởng38776149 
Trần Quang PhúcPhó Chi Cục trưởng37526852 
Nguyễn Kim QướiPhó Chi Cục trưởng  
Nguyễn Văn ĐứcPhó Chi Cục trưởng  
Đội Tuyên truyền hỗ trợ37526842 
Đội KK-KTT & TH38750249

38761594

 
Đội Kiểm tra thuế số 13752492438750448
Đội Kiểm tra thuế số 238776165

37524943

 
Đội QLN-CCN37526843 
Đội Thuế trước bạ & thu

khác

38760282 
Đội Nghiệp vụ – Dự toán3877615138776151
Đội HC-NS-QT-TV-AC38776150

37524941

38776150
Đội thuế P.An Lạc, An Lạc

A

38776166 
Đội thuế LP Bình Trị Đông,

Bình Trị Đông A, Bình Trị

Đông B

 

38776550

 

 

 

Đội thuế LP Tân Tạo, Tân

Tạo A

38776166 
Đội thuế LP Bình Hưng Hoà,

Bình Hưng Hoà A, Bình

Hưng Hoà B

 

37524943

 

Chi Cục Thuế Quận TÂN PHÚ

Địa chỉ: 945 Âu Cơ – P.Tân Sơn Nhì – Quận Tân Phú, Tp.HCM – Điện thoại:  (028) 38.124.031

Phạm Ngọc AnhChi Cục trưởng38127721
Huỳnh Thị Ngọc ÁnhPhó Chi Cục trưởng38127715
Nguyễn Văn NamPhó Chi Cục trưởng38127718
Võ Thanh TùngPhó Chi Cục trưởng38427581
Đội HC-NS-QT-TV-AC3812214138122141
Đội Nghiệp vụ dự toán –

Tuyên truyền hỗ trợ

3812771638127716
Đội Kiểm tra Nội bộ38127717
Đội QLN-CCN38126718
Đội KK-KTT& TH38127720

38106721

38127720
Đội Kiểm tra 138127719
Đội Kiểm tra 238125747
Đội Kiểm tra 338106733
Đội TNCN38106709
Đội Trước bạ & thu Khác38124030

Chi Cục Thuế HUYỆN HÓC MÔN

Địa chỉ: Liên tỉnh lộ 25B – Khu Hành chính – P.Thạnh Mỹ Lợi – Q2 – Điện thoại:  028.37423446

Hà Văn ThànhChi Cục Trưởng38913905 
Phạm Ngọc TuyếtPhó Chi Cục Trưởng38913904 
Huỳnh Văn TrungPhó Chi Cục Trưởng37101294 
Mai Thị Ngọc DungPhó Chi Cục Trưởng37106464 
Đội Nghiệp vụ – Dự toán62511497 
Đội KK-KTT& TH38913182 
 

Đội Thanh tra thuế

38913000

62513696

37106363

 
Đội HC-NS-QT-TV-AC62511495

37101293

62511495
Đội QLN-CCN38910428 
Đội thuế TNCN37106530 
Đội thuế Thị trấn38914160 
Đội thuế TH-TTH-XTS37130691 
Đội thuế TTT-ĐT-NB38915562 
Đội thuế TX-TC-XTĐ37184386 
Đội thuế BĐ-XTT37126003 
Đội thuế trước bạ37126003 

Chi Cục Thuế HUYỆN BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: Số 3 Đường số 4, TT. Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh – Điện thoại: (028) 37.523.922

Nguyyễn Xuân ThànhChi cục Trưởng37523923
Nguyễn Văn HòaPhó Chi Cục Trưởng37524435
Đoàn Công QuíPhó Chi Cục trưởng38869530
Nguyễn Thị Ngọc DungPhó Chi Cục trưởng
Đội HC-NS-QT-TV-AC37524922

37523924

37523924
Đội Nghiệp vụ dự toán-

Tuyên truyền hỗ trợ

37523872

35372823

Đội KK-KTT& TH35372824
Đội Kiểm tra thuế số 137523873
Đội Kiểm tra thuế số 237523921
Đội Kiểm tra Nội bộ37524923
Đội Quản lý Nợ –

Cưỡng chế nợ thuế

37523922
Đội thuế Thu nhập Cá

nhân

37524923
Đội LX P.V Hai -LMXuân

Bình Lợi – Vĩnh Lộc A- Vĩnh Lộc B-Tân Kiên – Tân Túc-

Tân Nhựt

 

 

37523875

Đội LX Bình Hưng – Phong Phú –

Đa Phước-Qui Đức- Tân Quý Tây –

Hưng Long-An Phú Tây –

Bình Chánh

 

 

37523875

Đội thuế Trước bạ và thu

khác

37523920

Chi Cục Thuế HUYỆN CẦN GIỜ

Địa chỉ: Đường Đào Cử – TT Cần Thạnh – Huyện Cần Giờ, Tp.HCM – Điện thoại:  ,(028) 38.740.742

Hồ Minh ĐứcChi Cục trưởng22321446
Trương Văn HiệpPhó Chi Cục Trưởng37861582
Đội HC-NS-QT-TV-AC3874074238740587
Ấn chỉ22400581
Kế toán22400361
Bảo vệ22400514
 

Đội Nghiệp vụ – Dự toán

22400425

22400510

38740303

 

Đội KK-KTT& TH

 

 

22400370

22400392

38740083

Đội trước bạ & thu khác22400385

38740298

Đội kiểm tra thuế22400493

38740741

 

Đội thuế Liên xã

22400592

22400671

38740170

Đội thu Xã Long Hòa22400591
Đội thuế xã Lý Nhơn22400596
Đội thuế xã An Thới Đông22400582
Đội thuế xã Tam Thôn

Hiệp

22400691
Điểm thu xã Bình Khánh22400674

Chi Cục Thuế HUYỆN CỦ CHI

Địa chỉ: 77A TL8, TT. Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 3790 9324

Nguyễn Văn SơnChi Cục trưởng3892141037925097
Lê Minh TânPhó Chi Cục Trưởng37925570
Đào Văn QuýPhó Chi Cục Trưởng38921409
Trần Thị NhắngPhó Chi Cục Trưởng37925568
Nguyễn Văn ToànPhó Chi Cục Trưởng
Đội Tuyên truyền hỗ trợ –

NVDT

35044786
Đội KK-KTT& TH38921438

38920417

Đội Thanh tra & Kiểm tra

thuế

38921034

37923956

38921034
 

Đội HC-NS-QT-TV-AC

37923978

37906719

37909324

 

37906532

Đội thuế TNCN37925569
Đội QLN-CCN37923980
Đội thuế trước bạ & thu

khác

37925096
Đội thuế Liên xã số 122483547

22483550

Đội thuế Liên xã số 238929163
Đội thuế Liên xã số 337946371
Đội liên xã số 438828268
 

Đội thuế Liên xã số 5

22483454

22483435

37961402

Công ty TNHH Đa Lộc Tài – Dịch Vụ Kế Toán Tân Thuế Việt hi vọng thông tin sẽ hữu ích. Giúp cho các bạn kế toán dễ dàng tìm kiếm đến chi cục thuế mình đang cần.

Tham khảo: Bảng báo giá dịch vụ kế toán của chúng tôi.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng: Thu giấy phép nếu cửa hàng xăng dầu không dùng hóa đơn điện tử

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa qua. Phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các hoạt

Tool tải hóa đơn điện tử hàng loạt ra cả file BCT và Rà Soát để làm sổ sách ( Hoàn toàn miễn phí)

Đã viết tốt lấy hóa đơn điện tử nhanh chóng và ra cả file rà soát và báo cáo thuế cho các bạn các kế toán. Dễ dàng lên sổ sách cũng như quản lý tồn kho giúp doanh nghiệp, hay nhanh chóng hơn. Đặc biệt tool này hoàn toàn miễn phí nha. Phiên 4.3

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh

Sau khi triển khai hóa đơn điện tử đến doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn, từ ngày 1-1-2022, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử cho cá nhân và hộ kinh doanh. Theo quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Dark mode

Tư vấn miễn phí (24/7) 0938.123.657

Chúng tôi sử dụng các công cụ, như cookie, để cung cấp các dịch và chức năng thiết yếu trên trang của chúng tôi và thu thập dữ liệu về cách người truy cập tương tác với các trang, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc nhấp vào Chấp nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các công cụ này để quảng cáo, phân tích và hỗ trợ.