Văn phòng đại diện không kinh doanh có phải nộp thuế?

Văn phòng đại diện không kinh doanh có phải nộp thuế?

Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty bà Lan Anh (TPHCM) không có chức năng kinh doanh, hạch toán phụ thuộc, chỉ nhận kinh phí từ Công ty mẹ ở Hàn Quốc để hoạt động. Bà Lan Anh hỏi, văn phòng có phải nộp báo cáo thuế về những hóa đơn GTGT phát sinh trong tháng và kê khai thuế TNCN không?Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty bà Lan Anh (TPHCM) không có chức năng kinh doanh, hạch toán phụ thuộc, chỉ nhận kinh phí từ Công ty mẹ ở Hàn Quốc để hoạt động. Bà Lan Anh hỏi, văn phòng có phải nộp báo cáo thuế về những hóa đơn GTGT phát sinh trong tháng và kê khai thuế TNCN không?

nop-thue-1-1009

Bà Lan Anh cũng muốn biết, trường hợp đại diện người Hàn Quốc không cư trú ở Việt Nam, nhận lương ở công ty mẹ thì quy trình nộp tờ khai, báo cáo và quyết toán thuế TNCN như thế nào?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. TPHCM có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn người nộp thuế GTGT thì, “người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế bao gồm:…”.

Theo Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn người nộp thuế TNCN, “đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”.

Khoản 8, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập ở nước ngoài như sau:

“a.1) Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo lần phát sinh. Riêng cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo quý”.

Điều 12 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn khai thuế và quyết toán thuế TNCN quy định: “c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo…”.

Căn cứ quy định trên và nội dung hỏi của bà Lan Anh, trường hợp văn phòng đại diện tại Việt Nam không kinh doanh thì không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế GTGT.

Trường hợp Văn phòng đại diện có phát sinh chi phí trả thu nhập chịu thuế TNCN cho cá nhân thì phải kê khai thuế TNCN theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp Trưởng văn phòng đại diện là cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng do công ty mẹ tại Hàn Quốc trả từ nước ngoài thì phải kê khai thuế TNCN theo quý theo quy định tại Tiết a.1, Khoản 8, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên và không phải quyết toán thuế TNCN.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị bà Lan Anh liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp cụ thể.

Bình luận facebook
Văn phòng đại diện không kinh doanh có phải nộp thuế?
5 (100%) 1 vote

Có thể bạn quan tâm?

dich vu ke toan quan 8

Dịch vụ kế toán Quận Tân Bình

Dịch vụ kế toán trọn gói quận tân bình với kinh nghiệm về thuế, giúp sổ sách bạn minh bạch, rõ ràng. Am hiểu về quyết toán thuế chúng tôi luôn hướng d...

Leave A Reply