Tổng cục Thuế ban hành Chuẩn kết nối dữ liệu giữa hệ thống của Tổng cục Thuế với hệ thống của các đơn vị T-VAN, Ngân hàng Thương mại

Cải cách thủ tục hành chính thuế là yêu cầu bức thiết đặt ra trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính đối với sự phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, trong nhiều năm qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh thực hiện lĩnh vực này, trong đó có việc đẩy mạnh kê khai thuế qua mạng.

Với mục tiêu dịch vụ T-VAN sẽ là “cánh tay nối dài của cơ quan Thuế” giúp cơ quan Thuế mở rộng thực hiện kê khai thuế qua mạng, ngày 23/6/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TCT về việc ban hành Chuẩn kết nối dữ liệu giữa hệ thống của Tổng cục Thuế với hệ thống của các đơn vị T-VAN, Ngân hàng Thương mại. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Chuẩn kết nối bao gồm:

1. “Chuẩn kết nối dữ liệu hệ thống khai thuế qua mạng giữa Tổng cục Thuế và hệ thống T-VAN”.

2. “Chuẩn kết nối dữ liệu hệ thống nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và hệ thống T-VAN”.

3. “Chuẩn kết nối dữ liệu hệ thống nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và hệ thống Ngân hàng”./.

Bình luận facebook
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm?

dich vu ke toan quan 8

Dịch vụ kế toán Quận Tân Bình

Dịch vụ kế toán trọn gói quận tân bình với kinh nghiệm về thuế, giúp sổ sách bạn minh bạch, rõ ràng. Am hiểu về quyết toán thuế chúng tôi luôn hướng d...

Leave A Reply