Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2016 – 0.03%

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2016

 Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất hiện nay đang được quy định Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13:

học-kế-toán-ở-thanh-hóa-1806165

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Ví dụ: Công ty TNHH A, thực hiện kê khai Thuế GTGT quý 2 năm 2016 ra số tiền phải nộp là 10 triệu đồng, nhưng chưa mang tiền đi nộp. Đến ngày 15/8/2016, công ty A mới nộp số tiền thuế GTGT của quý 2/2016 Thì số tiền nộp chậm được xác định như sau:

Xác định số ngày chậm nộp:

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước. ­

Thời hạn nộp tiền thuế GTGT quý 2/2016 là ngày 30/7 => Ngày chậm nộp được tính từ 31/7/2016 đến hết ngày mang số tiền phải nộp quá hạn đi nộp ­ Ngày 15/8/2016

=> Tổng số ngày chậm nộp là: 16 ngày

Xác định số tiền chậm nộp bằng công thức:

Số tiền phạt chậm nộp = số tiền chậm nộp X 0,03% X số ngày chậm nộp. = 10.000.000 x 0,03% x 16 = 48.000

Và được hướng dẫn cụ thể tại công văn Số: 10315/BTC­TCT của Bộ tài chính V/v thực hiện Luật số 106/2016/QH13, ngày 25 tháng 7 năm 2016:

Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản này từ ngày 01 thảng 7 năm 2016. ”

Căn cứ hướng dẫn trên, đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì từ ngày 01/7/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo hướng dẫn tại công văn này thì DÙ BẠN TỰ PHÁT HIỆN RA HAY CQT phát hiện THÌ VẪN PHẢI CHIA THEO THỜI ĐIỂM: ­

Số ngày chậm nộp Trước ngày 1/7/2016: nhân với 0.05% ­

Số ngày chậm nộp từ 1/7/2016: Nhân với 0.03%

Untitled

Bình luận facebook
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm?

dich vu ke toan quan 8

Dịch vụ kế toán Quận Tân Bình

Dịch vụ kế toán trọn gói quận tân bình với kinh nghiệm về thuế, giúp sổ sách bạn minh bạch, rõ ràng. Am hiểu về quyết toán thuế chúng tôi luôn hướng d...

Leave A Reply