Cách xử lý hóa đơn viết sai tổng số tiền

Câu hỏi: 

Tháng 3/2016 tôi có viết một hóa đơn GTGT số 0000258, ký hiệu AA/16P cho công ty Z. Do nhầm lẫn tôi đã viết tổng giá trị hàng hóa (10 chiếc máy in) là 60 triệu đồng (trong khi giá trị đúng là 30 triệu đồng). Bên bán và bên mua đã kê khai thuế đối với số hóa đơn này. Hỏi bây giờ tôi có thể làm biên bản điều chỉnh hóa đơn trên hay không?

Trả lời:

Cách-xử-lý-hóa-đơn-viết-sai-số-tiền_ ke toan thue centax

Căn cứ vào điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“ 3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Như vậy, trong trường hợp viết sai số tiền trên hóa đơn và cả hai bên đã kê khai thuế, bạn cần:

+ Lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

+ Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót (HĐ ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm số lượng hàng hóa, số tền, thuế…) cho hóa đơn số, ký hiệu.

Ví dụ: Ngày 14/09/2016, bạn phát hiện sai sót và tiến hành lập HĐ số 0000486, ký hiệu AA/16 điều chỉnh với với nội dung như sau:

– Cách kê khai: Hai bên bán và mua sẽ kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm ở kỳ tháng 09/2016.

** Chú ý: Đây là hóa đơn điều chỉnh giảm nên các bạn phải kê âm

Bình luận facebook
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm?

dich vu ke toan quan 8

Dịch vụ kế toán Quận Tân Bình

Dịch vụ kế toán trọn gói quận tân bình với kinh nghiệm về thuế, giúp sổ sách bạn minh bạch, rõ ràng. Am hiểu về quyết toán thuế chúng tôi luôn hướng d...

Leave A Reply