Privacy

Tải hóa đơn điện tử (chúng tôi, chúng tôi, của chúng tôi) thu thập và sử dụng thông tin để vận hành Tải hóa đơn điện tử. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thực hiện việc này và áp dụng cho tất cả những người sử dụng Tải hóa đơn điện tử hoặc tạo tài khoản Tải hóa đơn điện tử (“Dịch vụ”).
Đối với các mục đích của Chính sách Bảo mật này, “bạn” có thể là:

 • “Đại diện của Trường” (nghĩa là người lớn trên 18 tuổi là giáo viên hoặc đại diện khác của trường đăng ký Dịch vụ của chúng tôi và có quyền quản trị để cung cấp quyền truy cập cho Học sinh (như được định nghĩa bên dưới);
 • “Trường học” (nghĩa là một trường học cá nhân, một nhóm trường học, toàn bộ khu học chánh hoặc cơ quan giáo dục địa phương khác đăng ký Dịch vụ và có quyền quản trị để cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ cho từng Học sinh và Đại diện của Trường học);
 • “Sinh viên” (tức là bất kỳ người dùng Dịch vụ nào được Trường hoặc Đại diện Trường mời sử dụng Dịch vụ và chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích giáo dục theo chỉ định của Trường hoặc Đại diện của Trường); hoặc
 • “Người dùng” (tức là bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ, bao gồm cả Đại diện của Trường học).

Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn:

 • Địa chỉ email và thông tin hồ sơ tài khoản Google khác, được thu thập khi bạn kết nối tài khoản Google của mình với Tải hóa đơn điện tử. Lưu ý rằng tất cả thông tin nhận được từ Google API sẽ tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng trên Cửa hàng Chrome trực tuyến , bao gồm cả các yêu cầu về Sử dụng có giới hạn .
 • Thông tin liên hệ kinh doanh từ Đại diện Trường.
 • Thông tin hồ sơ tài khoản chung, bao gồm danh mục nghề nghiệp rộng của bạn (ví dụ: nhà giáo dục, người dùng doanh nghiệp, Sinh viên).
 • Thông tin bạn chọn chia sẻ với chúng tôi, ví dụ như trong email, biểu mẫu trang web, phiếu hỗ trợ, phương tiện truyền thông xã hội hoặc phản hồi khảo sát.
 • Đối với các Trường sử dụng các tính năng của trang xem, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu sử dụng bổ sung từ Học sinh của họ để cho biết lượng tương tác với các video cụ thể do Đại diện Trường tạo tùy thuộc vào các tùy chọn mà Trường hoặc Đại diện Trường chọn.
 • Thông tin lập hóa đơn và thanh toán từ Trường học và Người dùng trả phí khác, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tuân thủ PCI-DSS Cấp 1 của Chargebee. Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của Chargebee, hãy nhấp vào đây .
 • Thông tin chúng tôi thu thập tự động: Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ phân tích như Google Analytics có thể tự động thu thập thông tin nhất định khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm:
 • Một số thông tin kỹ thuật về cách bạn sử dụng Tải hóa đơn điện tử, chẳng hạn như loại thiết bị bạn đang sử dụng, hệ điều hành, địa chỉ IP và thời lượng phiên.
 • Dữ liệu sử dụng ứng dụng cơ bản, bao gồm nhật ký có dấu thời gian của các video đã tạo và thời lượng của các video đã quay.
 • Thông tin về những trang bạn xem trong trang web của chúng tôi, cách bạn đến trang web của chúng tôi và một số thông tin cơ bản về máy tính hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi không theo dõi nội dung bạn ghi lại cũng như bất kỳ lưu lượng truy cập web không phải Tải hóa đơn điện tử. Thông tin chúng tôi thu thập từ phân tích giúp chúng tôi hiểu phần nào trên trang web của chúng tôi đang hoạt động tốt và phần nào cần thay đổi. Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm khách hàng của mình. Vui lòng xem tại đây cách Google sử dụng dữ liệu. Bạn cũng có thể chọn không tham gia nếu muốn.

Chúng tôi cố gắng thu thập lượng dữ liệu tối thiểu cần thiết để vận hành Tải hóa đơn điện tử và cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • cung cấp Tải hóa đơn điện tử và đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng nó đúng cách;
 • quản lý và quản trị tài khoản của bạn;
 • trả lời bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào mà chúng tôi nhận được từ bạn;
 • giao tiếp với bạn về Tải hóa đơn điện tử cho các mục đích liên quan đến tài khoản hoặc quảng cáo;
 • điều tra các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra trên Tải hóa đơn điện tử;
 • phân tích việc sử dụng Tải hóa đơn điện tử;
 • cải thiện TPD Tooltax 4..;
 • theo yêu cầu để tuân thủ luật hiện hành;
 • Cho các mục đích khác với sự cho phép của bạn.

Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng thông tin của bạn cho mục tiêu quảng cáo. Chúng tôi không xây dựng hồ sơ cá nhân của bạn ngoài mục đích hỗ trợ các mục đích giáo dục hoặc trường học được ủy quyền hoặc theo ủy quyền của bạn.
Nếu bạn là Trường hoặc Đại diện của Trường, chúng tôi sẽ làm việc với bạn trong chừng mực có thể hợp pháp để đáp ứng các hướng dẫn của bạn về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thuộc về Học sinh của bạn và đảm bảo rằng bạn duy trì quyền kiểm soát thông tin Học sinh đó khi có thể được yêu cầu. luật, bao gồm FERPA.
Điều này bao gồm việc tuân thủ các yêu cầu của Trường sau khi TPD Tooltax 4. không còn được sử dụng bởi Đại diện của Trường hoặc Trường hoặc sau khi chính sách này chấm dứt hoặc hết hạn liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân của học sinh, xóa dữ liệu cá nhân của học sinh và đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào hoạt động liên quan đến TTPD Tooltax 4. cũng làm như vậy, trong mỗi trường hợp tuân theo các yêu cầu pháp lý của chúng tôi về việc sử dụng, lưu trữ và chuyển dữ liệu đó.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi không bao giờ cho thuê, bán hoặc cấp phép thông tin của bạn.
Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn ngoại trừ:

 • với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc dịch vụ email, để họ có thể cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của học sinh với các bên thứ ba này, họ sẽ được thông báo và có nghĩa vụ tuân thủ các cam kết trong chính sách này. Chúng tôi duy trì danh sách các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này .
 • nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý tiết lộ thông tin hoặc điều đó là cần thiết để chúng tôi bảo vệ quyền của mình (ví dụ: nếu tòa án yêu cầu chúng tôi tham gia vào một vụ kiện).
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chưa được xác định danh tính hoặc thông tin cấp tổng hợp về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào, miễn là thông tin đó sẽ không có khả năng nhận dạng lại hoặc liên kết với một cá nhân cụ thể.
 • nếu một công ty khác mua hoặc đầu tư vào công ty của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi vỡ nợ, hoặc nếu chúng tôi hợp nhất với một công ty khác, trong trường hợp đó, công ty nhận được thông tin của bạn sẽ bảo vệ thông tin theo cách chúng tôi làm.

Thông báo về Quyền riêng tư của Sinh viên

TPD Tooltax 4.. rất coi trọng quyền riêng tư của Học sinh. Trang web này và các Dịch vụ dành cho đối tượng chung và không nhằm mục đích sử dụng cho Người dùng dưới 18 tuổi, tuy nhiên, với điều kiện là Học sinh, bao gồm cả Học sinh dưới 13 tuổi, có thể sử dụng Dịch vụ cho mục đích giáo dục theo lời mời và chỉ dẫn của Trường hoặc Đại diện Trường của họ. Ngoài những Học sinh đang sử dụng Dịch vụ theo chỉ đạo của Trường học, chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em năm 1998 và các quy tắc của Luật này (gọi chung là “COPPA”) yêu cầu chúng tôi thông báo cho phụ huynh và người giám hộ hợp pháp (“phụ huynh”) về các hoạt động thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Học sinh dưới 13 tuổi theo COPPA, Trường hoặc Đại diện của Trường có thể hoạt động với tư cách là đại diện của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của Học sinh và thay mặt phụ huynh đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Học sinh trên TPD Tooltax 4.. miễn là việc thu thập, sử dụng và tiết lộ đó chỉ có liên quan đối với việc Học sinh sử dụng Dịch vụ cho mục đích giáo dục. Bằng cách đăng ký Sinh viên sử dụng Dịch vụ, Nhà trường đồng ý cho chúng tôi sử dụng, thu thập và chia sẻ thông tin Sinh viên khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ và phù hợp với Chính sách Bảo mật này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tranvuong.tanthueviet@gmail.com nếu bạn cho rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi mà không theo hướng dẫn của Trường học để chúng tôi có thể xóa thông tin của chúng càng sớm càng tốt. Cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin liên quan đến Học sinh được xác định trong các phần áp dụng của Chính sách Quyền riêng tư, tuy nhiên, trong một số trường hợp, Trường học có thể có tùy chọn để hạn chế hơn nữa việc thu thập dữ liệu của Học sinh. Chúng tôi không bao giờ bán, cho thuê hoặc cấp phép thông tin Sinh viên hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ.
Phụ huynh của Học sinh có một số quyền đối với dữ liệu của Học sinh, bao gồm quyền xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin của Học sinh, cũng như cấm chúng tôi chia sẻ thông tin của Học sinh với các bên thứ ba. Phụ huynh có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với Trường của Học sinh hoặc Đại diện của Trường. Trường hoặc Đại diện Trường phải thay mặt phụ huynh gửi những yêu cầu này bằng cách gửi email tới kythuat@daloctai.com. Trừ khi có yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của Sinh viên theo Chính sách Bảo mật này. Danh sách các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin Sinh viên (nếu cần để cung cấp Dịch vụ) được cung cấp ở trên trong phần “Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?”.
Ngoài ra, TPD Tooltax 4.. đã thực hiện và duy trì Cam kết về Quyền riêng tư của Sinh viên theo các điều khoản nhất quán trên studentprivacypledge.org .

Bảo vệ

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật và công nghệ phù hợp với các tiêu chuẩn ngành để cố gắng bảo vệ thông tin của bạn và đảm bảo rằng thông tin đó không bị mất, bị hư hỏng hoặc bị truy cập bởi bất kỳ ai không nên nhìn thấy thông tin đó. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong Google Cloud ở Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo mật của Google Cloud, vui lòng truy cập https://cloud.google.com/security . Bất chấp các biện pháp bảo mật của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn.
Trong trường hợp không được phép tiết lộ dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (trực tiếp hoặc thông qua Trường hoặc Đại diện Trường của bạn) theo các yêu cầu pháp lý hoặc hợp đồng của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Bạn có thể chọn không nhận một số liên lạc qua email với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký có trong email. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các email giao dịch liên quan đến tài khoản của bạn hoặc duy trì tài khoản.
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản sao thông tin cá nhân của bạn sớm nhất có thể (nhưng trong vòng 45 ngày, nếu có thể). Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp xác minh danh tính của bạn trước khi cung cấp bản sao thông tin mà chúng tôi nắm giữ.
Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác. Nếu bạn muốn chúng tôi gửi cho bạn bản sao thông tin của bạn hoặc sửa thông tin của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ kythuat@daloctai.com.
Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn và tất cả dữ liệu cá nhân liên quan do Tải hóa đơn điện tử. nắm giữ bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ kythuat@daloctai.com. Chúng tôi không thể xóa từ xa các video được tạo bằng Tải hóa đơn điện tử. không được lưu trữ bởi Tải hóa đơn điện tử, vì những video này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của người dùng.
Nếu bạn là Trường học, bạn có thể yêu cầu xem xét thông tin học sinh của mình, xóa thông tin và từ chối thu thập thêm dữ liệu bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ kythuat@daloctai.com. Nếu tiếp tục thu thập dữ liệu bị dừng, những cá nhân đó có thể không sử dụng được Tải hóa đơn điện tử nữa.

Thu thập dữ liệu thông tin cá nhân

Cư dân California cũng có các quyền được mô tả dưới đây. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử đối với bất kỳ cư dân California nào thực hiện các quyền này.

Quyền truy cập / biết. Bạn có thể yêu cầu từ chúng tôi danh sách (i) thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn và (ii) danh mục các bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bạn có quyền tối đa hai (2) yêu cầu truy cập mỗi mười hai (12) tháng.
Quyền xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.
You may contact us to exercise these rights by sending a request from the email address associated with your Tải hóa đơn điện tử account or with other information sufficient to locate your account to kythuat@daloctai.com. To ensure the privacy and protection of individuals, we are required to verify your identity or otherwise authenticate your request(s). Please note that, under the CCPA, we are not required to grant a request to access/know or a request to delete with respect to personal information obtained from you in your role as an employee, owner, director, officer or contractor of a company and within the context of Tải hóa đơn điện tử providing its services to such company.

Individuals Located in Europe

If you are located in the European Union (EU), European Economic Area (EEA), the United Kingdom (UK), or Switzerland, you have certain additional rights with respect to your personal information under the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (the “GDPR”), and this section applies to you:
Legal Basis for Processing. When we process your information we do so in reliance on the following legal bases: (i) to provide you with our services and otherwise perform contractual commitments to you, (ii) when we have a legitimate interest in processing your personal information to operate our business or protect our interests (for example, communicating with you, improving our products or conducting data analytics), (iii) to comply with our legal obligations, and (iv) when we have your consent to do so, provided that you may withdraw such consent at any time.
Right to Withdraw Consent.   In the event you provide your consent for us to process your personal data, you may withdraw your consent at any time by emailing kythuat@daloctai.com
Marketing.  Tải hóa đơn điện tử does not process personal data for the purpose of marketing without first obtaining your express, opt-in consent or having a legitimate interest for doing so.  You have the right to object to the processing of personal data for marketing purposes at any time by contacting us at kythuat@daloctai.com.
Special Category Personal Data.  “Special Category Data” is any data that reveals your racial or ethnic origin, political opinions, religious, moral or philosophical beliefs, trade union membership, political views, the processing of genetic data, biometric data for the purpose of identifying a person, and data concerning health or a person’s sex life and/or sexual orientation. The data Tải hóa đơn điện tử collects and processes does not qualify as Special Category Data, and Tải hóa đơn điện tử does not intend to collect any Special Category from you.  Please refrain from sending us any Special Category Data.
Ra quyết định tự động . Tải hóa đơn điện tửkhông đưa ra bất kỳ quyết định tự động nào thay cho bạn hoặc cho bạn mà không nhận được sự đồng ý rõ ràng, chọn tham gia trước tiên của bạn. Trong trường hợp chúng tôi bảo đảm sự đồng ý của bạn làm như vậy, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân thông qua việc đưa ra quyết định tự động bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại kythuat@daloctai.com

Chuyển giao cho các quốc gia và bên thứ ba.  Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc nhận được có thể được chuyển đến và / hoặc xử lý bởi các bên thứ ba bên ngoài EU, EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, một số cơ quan có thẩm quyền ở những khu vực đó có thể không cho là có mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân. Tải hóa đơn điện tử sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu cho các bên thứ ba bên ngoài EU, EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ khi họ đã đảm bảo các biện pháp bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân đó thông qua việc sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc các phương pháp đã được phê duyệt khác. Tải hóa đơn điện tử cung cấp các điều khoản mô hình của Liên minh Châu Âu (“Điều khoản mẫu”) còn được gọi là Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để đáp ứng các yêu cầu về tính đầy đủ và bảo mật cho khách hàng hoạt động ở EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ và để chuyển dữ liệu quốc tế khác có liên quan.tại đây để khách hàng ký và bổ sung vào thỏa thuận dịch vụ Tải hóa đơn điện tử của họ nếu cần. 
Lưu giữ dữ liệu . Xem phần bên dưới có tiêu đề Lưu giữ và Xóa thông tin.
Yêu cầu chủ đề dữ liệu . Theo một số giới hạn nhất định, bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và nhận dữ liệu của bạn ở định dạng di động, quyền yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn và quyền phản đối, hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế, xử lý nhất định. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng gửi email tới kythuat@daloctai.com

Câu hỏi hoặc Khiếu nại. Nếu bạn lo lắng về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi không thể giải quyết, bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu nơi bạn cư trú.

‍ Người dùng dưới 16 tuổi . Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ người dùng dưới 16 tuổi trừ khi bạn là Học sinh sử dụng Tải hóa đơn điện tử theo chỉ đạo của Trường học.

Giữ lại và xóa thông tin

Chúng tôi không lưu giữ thông tin của bạn lâu hơn chúng tôi cần cho các mục đích được liệt kê trong chính sách này. Chúng tôi có thể xóa một số dữ liệu cá nhân và dữ liệu sử dụng nếu bạn không sử dụng tài khoản của mình trong hơn 2 năm. Chúng tôi sẽ không bao giờ xóa bất kỳ video nào được tạo bằng Tải hóa đơn điện tử.

COOKIE

Tải hóa đơn điện tử sử dụng cookie (các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn) và các công nghệ tương tự để cung cấp Dịch vụ, giúp thu thập dữ liệu và chia sẻ tốt hơn thông tin về Tải hóa đơn điện tử với Trường học và Đại diện trường học. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để nhận ra bạn khi bạn đăng nhập bằng Google vào trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi và để theo dõi các giao dịch mua giới thiệu cho chương trình liên kết của chúng tôi. Bạn có thể chặn cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng nếu làm như vậy, bạn có thể không sử dụng Tải hóa đơn điện tử đúng cách.

Xuất bản lên YouTube

Bạn có thể tùy chọn kết nối tài khoản YouTube và (các) kênh của mình để xuất bản video trực tiếp từ Tải hóa đơn điện tử lên YouTube. Tải hóa đơn điện tử sử dụng Dịch vụ API của YouTube để vận hành tính năng này. Để tìm hiểu thêm về cách Google quản lý và bảo vệ thông tin của bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Google .
Để cung cấp tính năng này, chúng tôi truy cập và lưu trữ một số thông tin người dùng nhất định từ YouTube (sau đây gọi là “Dữ liệu YouTube”), bao gồm (các) tên kênh, ID kênh, URL hình thu nhỏ của kênh và URL video đã tải lên.
Dữ liệu YouTube được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng Google Cloud. Chúng tôi không chia sẻ Dữ liệu YouTube của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác và hạn chế quyền truy cập nội bộ vào dữ liệu này đối với những nhân viên chủ chốt duy trì hoạt động kỹ thuật của chúng tôi.
Bạn có thể ngắt kết nối (các) kênh YouTube của mình bất kỳ lúc nào khỏi phần “Xuất bản lên YouTube” trong ứng dụng của chúng tôi. Khi bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ xóa vĩnh viễn tất cả Dữ liệu YouTube của bạn. Ngoài ra, bạn có thể thu hồi quyền truy cập của Tải hóa đơn điện tử vào Dữ liệu YouTube của bạn thông qua trang cài đặt bảo mật của Google .

Liên lạc

Khi cài đặt ứng dụng của chúng tôi, tất cả người dùng không phải là sinh viên đồng ý nhận các email tiếp thị và liên quan đến tài khoản bao gồm thông tin Tải hóa đơn điện tử có liên quan như bản phát hành tính năng mới, hướng dẫn sản phẩm, câu chuyện thành công của khách hàng và các tính năng liên quan đến cộng đồng. Bạn có thể chọn không tham gia truyền thông tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ email nào nhận được hoặc bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông báo về thông tin liên hệ được liệt kê tại đây.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những người dùng tự nhận dạng không chính xác (ví dụ: sinh viên tuyên bố rằng họ là người dùng công ty), mặc dù như đã lưu ý ở trên, chúng tôi có thể thay đổi thông tin không chính xác của bất kỳ người dùng nào theo yêu cầu.

Các thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết đến chính sách mới của chúng tôi cùng với bản tóm tắt các phương pháp thu thập dữ liệu cập nhật của chúng tôi qua email hoặc thông qua ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Bảo mật này định kỳ để luôn cập nhật về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Miễn là bạn sử dụng Tải hóa đơn điện tử, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này và bất kỳ cập nhật nào mà chúng tôi thực hiện đối với nó.
Chúng tôi sẽ thông báo trước cho các trường về những thay đổi quan trọng đối với chính sách này.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ kythuat@daloctai.com, gọi cho chúng tôi bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:
Tải hóa đơn điện tử, số 143 đường HT06, P Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-909-22-1905