CÁC BẬC THUẾ MÔN BÀI MỚI NHẤT NĂM 2016

Các bậc thuế môn bài năm 2016 mới nhất theo Thông tư số 42/2003/TT­BTC của Bộ tài chính: Quy định về mức thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể và đối với Doanh nghiệp. Mức thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể: ­ Theo Nghị định số […]