Danh mục : Quyết toán thuế theo yêu cầu

Trang chủ  /  Dịch vụ kế toán  /  Quyết toán thuế theo yêu cầu

Chính sách quản lý đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu đã có nhiều thay đổi tạo thuận lợi cho DN, với nguyên tắc DN tự tuân thủ. Mặc dù vậy, trên thực tế công cụ quản lý của các DN lại chưa thay đổi kịp, dẫn…

Câu hỏi: Công ty chuyển từ TNHH hai thành viên sang Công ty TNHH một thành viên nhưng không thay đổi tên, mã số thuế thì có phải làm quyết toán thuế tại thời điểm chuyển đổi không? Trả lời:                    …

Theo TT 200 ,hướng dẫn hạch toán tài khoản 112: Điều 13. Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân…

Kế toán 0984.744.591