Giải thể doanh nghiệp

dich vu giay phep kinh doanh

Chuyển đổi loại hình công ty có phải quyết toán khôngChuyển đổi loại hình công ty có phải quyết toán không

Câu hỏi: Công ty chuyển từ TNHH hai thành viên sang Công ty TNHH một thành viên nhưng không thay đổi tên, mã số thuế thì có phải làm quyết toán thuế tại thời điểm chuyển đổi không? Trả lời:                               […]