Ngày: Tháng Mười Một 15, 2019

dich vu giay phep kinh doanh

Hướng dẫn cách đặt tên cho Doanh nghiệpHướng dẫn cách đặt tên cho Doanh nghiệp

I. Quy định về tên doanh nghiệp Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây (Loại hình doanh nghiệp + tên riêng): a) Loại hình doanh nghiệ + Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối […]

Hướng dẫn cách đặt tên cho Chi nhánh – Văn phòng đại diện – Địa điểm kinh doanhHướng dẫn cách đặt tên cho Chi nhánh – Văn phòng đại diện – Địa điểm kinh doanh

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh 1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. 2. Tên chi nhánh, văn […]