Ngày: Tháng Chín 15, 2019

dich vu giay phep kinh doanh

HƯỚNG DẪN VIẾT MẪU CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCNHƯỚNG DẪN VIẾT MẪU CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

Tham khảo: Thủ tục mua Chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2020 Cách viết Chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2019 CHÍNH XÁC NHẤT I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP: [01] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi tên in hoa tổ chức trả thu nhập [02] […]