Ngày: Tháng Sáu 19, 2018

dich vu giay phep kinh doanh
mức đóng BHXH 2018

Tăng lương, mức đóng BHXH sẽ như thế nào?Tăng lương, mức đóng BHXH sẽ như thế nào?

Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2018 được qui định cụ thể với khối hưởng lương ngân sách và khối doanh nghiệp chi trả cho người lao động. Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày […]