Ngày: Tháng Tư 10, 2017

dich vu giay phep kinh doanh

Kê Khai Thuế Môn Bài Đối Với Chi NhánhKê Khai Thuế Môn Bài Đối Với Chi Nhánh

Kê Khai Thuế Môn Bài Đối Với Chi Nhánh Về mức thuế môn bài đối với chi nhánh: Đối với chi nhánh thì mức thuế môn bài chung cho chi nhánh, không căn cứ vào vốn điều lệ mà mức chung sẽ là 1.000.000 đồng/năm + Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07 của năm […]