Ngày: Tháng Mười Một 9, 2016

dich vu giay phep kinh doanh

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÓ CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN THUẾ HOẶC SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NỮA KHÔNG?TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÓ CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN THUẾ HOẶC SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NỮA KHÔNG?

Không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế có được khấu trừ thuế GTGT? Có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?  Trả lời: Trước đây (Trước ngày 15/12/2016) Theo Công văn 3017/TCT-KK ngày 27/7/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Nghị An:   KẾT LUẬN: […]

Quy Định Về Thanh Toán Qua Ngân Hàng Mới NhấtQuy Định Về Thanh Toán Qua Ngân Hàng Mới Nhất

DN bạn phát sinh giao dịch thanh toán vào tài khoản bên bán không đăng ký với cơ quan thuế , vậy DN bạn có được khấu trừ thuế đầu vào không? Trả lời: 1. Quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng áp dụng trước ngày 25/12/2016. Theo khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013 quy […]

Dịch vụ kế toán giá rẻ Quận 12Dịch vụ kế toán giá rẻ Quận 12

Từ ngày hôm nay dịch vụ kế toán giá rẻ quận 12 – Tân thuế việt sẽ được phát triển đến một vị trí mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Dịch vụ kế toán giá rẻ Quận 12 Các bạn chủ doanh nghiệp không cần lo các vấn đề liên quan đến thuế – kế […]