Ngày: Tháng Chín 23, 2016

dich vu giay phep kinh doanh

Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn như thế nàoCách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn như thế nào

Trước tiên ta cần xác định thời điểm mua hàng hóa có hóa đơn của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn ? 1. Thời điểm mua hóa đơn Khi doanh nghiệp phát hiện hoặc được cơ quan thuế thông báo về những hóa đơn mua hàng hóa từ các doanh nghiệp đã ngừng […]