Ngày: Tháng Mười Hai 20, 2015

dich vu giay phep kinh doanh

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN, TIỀN NƯỚC MANG TÊN CHỦ NHÀ CÓ ĐƯỢC XEM CHI PHÍ HỢP LÝ KHÔNG?HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN, TIỀN NƯỚC MANG TÊN CHỦ NHÀ CÓ ĐƯỢC XEM CHI PHÍ HỢP LÝ KHÔNG?

Hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà có đưa vào chi phí không? Công ty thường thuê nhà làm trụ sở làm việc nhưng thường quên mất rằng chi phí tiền điện, nước với hóa đơn của chủ nhà thì sẽ đưa vào chi phí thế nào? 1. Hóa đơn tiền điện, nước […]

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT CHO NĂM 2016ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT CHO NĂM 2016

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT CHO NĂM 2016   Đối với các DN, HTX thành lập từ 31/12/2013 trở về trước Trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Nếu DN, HTX có doanh thu từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 (theo cách xác […]

ĐỐI TƯỢNG ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2015 ?ĐỐI TƯỢNG ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2015 ?

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 Chuẩn bị cho mùa quyết toán, các doanh nghiệp nhanh tay rà soát lại lao động trong đơn vị mình, xem những cá nhân nào được ủy quyền quyết toán nhé, Tân thuế việt chia sẽ các bạn kiến thức sau : 1. Quy […]