Ngày: Tháng Mười Hai 10, 2015

dich vu giay phep kinh doanh

Điều 13. Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàngĐiều 13. Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Theo TT 200 ,hướng dẫn hạch toán tài khoản 112: Điều 13. Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn […]

Công ty làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín giá rẻ nhất tại Tp HCMCông ty làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín giá rẻ nhất tại Tp HCM

Công ty làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín giá rẻ nhất tại Tp HCM Chi phí thực hiện từ 500 – 2.000.000 VNĐ/ tháng Bạn là chủ doanh nghiệp? Mỗi tháng bạn phải chi trả cho nhân viên bộ phận kế toán từ 5 – 10 triệu? trong khi đó nhân […]

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được tính vào chi phí hợp lýTiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được tính vào chi phí hợp lý

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 727/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Xem chi tiêt cong-van-727-tct-cs-ve-chi-phi-thue-tndn Trả lời công văn số […]

THUẾ SUÂT THUẾ TNDN NĂM 2016THUẾ SUÂT THUẾ TNDN NĂM 2016

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016 1. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015. Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1, 2 quy định về thuế suất như sau: “1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là […]